iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN

produkty w Twoim koszyku

iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
Dostawa: PLN
Wysyłka
Zautomatyzowane zarządzanie magazynem i uproszczone procesy magazynowe. Pełne wsparcie dzięki naszej aplikacji mobilnej i kodom QR. Wysokiej klasy system WMS
Kierownik magazynu

Nasze moduły biznesowe

Możliwość śledzenia transportów pomiędzy magazynami, realizowanego np. przez ciężarówki czy wózki widłowe. Śledzenie odbywa się za pomocą listy transportów w celu określenia, kiedy i gdzie towary będą dostępne

Możliwość automatycznego przeliczenia kosztu zakupu produktów wg metody średniej ważonej
Możliwość ręcznego poprawienia stanów magazynowych
Możliwość przygotowania towaru do odbioru osobistego, zaznaczania statusu w zamówieniach i automatycznego generowania zadań dla magazyniera w celu przygotowania towaru do wydania przy wsparciu aplikacji mobilnej Shop.KingAPP®
Możliwość przyjmowania na magazyn produktów, które nie zostały zidentyfikowane i wprowadzone do systemu (np. przy nieoczekiwanej dostawie lub zmianie oznakowań przez producenta)
Możliwość zbiorczego dodawania półek w magazynie wraz ze zbiorczym drukowaniem kodów QR
Możliwość włączenia bądź wyłączenia magazynu ze sprzedaży w dowolnym momencie. Wyłączenie magazynu powoduje zmniejszenie stanów magazynowych produktów możliwych do sprzedaży
Półka na towary znajdujące się na liście uszkodzonych produktów, zdjętych ze stanu
Możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej wspomagającej pracę magazyniera w zakresie ruchów magazynowych, wydań, przyjęć, komisjonowania, pakowania oraz wydawania przesyłek kurierowi
Możliwość wskazania błędnej lokalizacji produktu/wariantu
Możliwość bieżącego ewidencjonowania wszystkich kosztów przypisanych do danej transakcji, np. kosztów wysyłki, zwrotu, dodatkowej inspekcji itp. wraz z połączeniem kto i z jakiego źródła płatności poniósł koszty (np. koszt szybko zleconej kontroli jakości zapłaconej gotówką lub prywatną kartą kredytową)
Możliwość eksportowania i importowania danych z i do arkuszy kalkulacyjnych (.csv, .xml)
Jeden z dwóch magazynów, z których można prowadzić sprzedaż, służący do przechowywania produktów/wariantów przeznaczonych do obrotu. Magazyny sprzedażowe połączone są integracjami zewnętrznymi z takimi platformami, jak Allegro czy eBay. Jeśli produkty “znikają” z magazynów sprzedażowych np. przez zakup w sklepie internetowym czy stacjonarnym, automatycznie zmienia się stan aukcji na platformie marketplace
Możliwość ewidencjonowania produktów na magazynach
Możliwość przechowywania produktów lub wariantów zbiorczo, np. całych kartonów, toreb itp.
Możliwość przyjęcia części wyprodukowanego towaru oraz jednoczesnej reklamacji towaru niespełniającego wymagań, z czego wynika np. podzielenie zamówienia na wiele wysyłek, generowanie dokumentów, pilnowanie finansów itp.
Możliwość przeprowadzenia szybkich remanentów na magazynach przy pomocy systemu. Remanenty są przeprowadzane na poszczególnych półkach magazynu, co umożliwia wyłączenie ze sprzedaży jak najmniejszej ilości produktów na czas inwentaryzacji
Możliwość prostego i intuicyjnego generowania zamówienia towaru u dostawcy, pozwalające na przyjęcie oczekiwanego towaru przy wsparciu dedykowanej aplikacji mobilnej
Możliwość korekty błędnej lokalizacji produktu/wariantu
Możliwość konfiguracji pełnego procesu realizacji zamówienia
Możliwość scalanie wielu półek w jedną wraz z towarem
Możliwość ewidencjonowania stanów magazynowych tylko po kodach kreskowych lub QR
Magazyn służący do odbierania towarów od spedycji i dystrybuowania ich do magazynów sprzedażowych. Tu następuje kontakt z agencjami celnymi kraju dostawy towaru
Półka przeznaczona na towary zwrócone (np. do kontroli jakości lub relokacji w magazynie). Ruchy na niej wykonywane mogą wywoływać zwiększenie lub zmniejszenie stanu magazynowego, zwrot płatności oraz wystawienie faktury korygującej, w zależności od polityki firmy
Możliwość bieżącego, automatycznego zapisywania zakupu produktów i usług w systemie z możliwością filtrowania po wszystkich potrzebnych parametrach
Możliwość dodawania bądź odejmowania towarów ze stanu magazynowego, a także automatyzacji procesu nadzoru stanów magazynowych pomiędzy wszystkimi kanałami sprzedaży (sklep internetowy, platformy zewnętrzne, hurtownia stacjonarna itp.)
Dedykowana półka dla każdego pracownika, gwarantująca ciągłość kontroli przepływu towarów. Jeżeli dany pracownik podniesie w magazynie jakiś produkt, to zostanie w nim utworzona półka tego pracownika w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego
Możliwość śledzenia i ewidencjonowania ruchu produktów po magazynach i poza nimi oraz archiwizacji ich historii względem towaru
Półka na towary i warianty produktów przeznaczone do sprzedaży, którą można zamienić w transport lub podłączyć do innej półki
Możliwość komisjonowania wielu wariantów na jedno miejsce do przygotowania wysyłki w całości
Możliwość podejrzenia konkretnego produktu, który powinien znajdować się w magazynie/na półce
Możliwość stworzenia listy różnic magazynowych (braki i nadwyżki) wynikających z inwentaryzacji wraz z opcją bezpośredniej edycji
Możliwość otrzymania przejrzystego listingu magazynów wraz z filtrami, ilościami miejsc i ilościami wariantów. Lista magazynów umożliwia także określenie, jakiego typu są to magazyny i czy są to magazyny z produktami dostępnymi do sprzedaży czy pełniące inne funkcje

Możliwość automatycznego łączenia minimalnego stanu zerowego z wielu lokalizacji (np. sklep internetowy + sklep stacjonarny), pozwalająca na utrzymanie rezerw w wielu miejscach jednocześnie, np. na aukcjach internetowych, w sklepie internetowym i stacjonarnym zawsze zostanie po kilka sztuk produktu

Możliwość automatycznego podliczenia wszystkich rodzajów wydatków i oddzielnego ich zapisania
Możliwość uzyskania szybkiej informacji o kończącym się towarze, który należy dokupić
Możliwość sprawnej organizacji nieograniczonej liczby magazynów i półek oraz nadzór nad nimi
Możliwość przeliczenia wagi produktu brutto na wagę netto w gramach, mililitrach itp. Na podstawie wagi wraz z opakowaniem system jest w stanie określić np. ile mililitrów pozostało w rozpoczętej butelce
Możliwość zlecania zakupu u kontrahenta, jego kontroli i automatycznego przyjęcia na stan w trakcie odbioru. Przy przyjęciu na stan średni koszt zakupu zostanie zaktualizowany w taki sposób, aby na karcie produktu znajdowały się zawsze aktualne dane
Możliwość obsługi magazynu przez pracowników za pomocą nadawania, generowania i skanowania kodów QR (nadawanym półkom magazynowym). Dzięki temu system jest w stanie określić, czy i ile produktów powinno znajdować się w danym miejscu. System jest w stanie wygenerować kilkaset miejsc magazynowych na minutę wraz z jednym plikiem do wydruku naklejek dla każdego z nich