iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN

produkty w Twoim koszyku

iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
Wysyłka
Dostawa: PLN

Nasze rozwiązania biznesowe

Stwórz własną listę modułów, które Cię interesują, a my na tej podstawie przygotujemy rozmowę strategiczną
Nasze rozwiązania biznesowe IT

Wybierz pasujący Profil Klienta

Stworzyliśmy modelowe profile biznesowe, aby pomóc wybrać funkcjonalności i moduły pasujące do specyfiki danej branży i wykonywanej pracy.

lub wybierz samodzielnie
potrzebne rozwiązania

Nasze rozwiązania biznesowe IT
Tym przyciskiem dodajesz cały moduł
Nasze rozwiązania biznesowe IT
A tym pojedynczą funkcjonalność

Nasze moduły biznesowe

Kategorie

Mają one na celu zweryfikowanie i dobór odpowiednich i spersonalizowanych rozwiązań pod Państwa potrzeby, związane z dynamicznie zmieniającym się rynkiem oraz rozwojem Państwa firmy.
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy dopasowany na miarę projekt oprogramowania z wyszczególnionymi funkcjonalnościami potrzebnymi do sprawnego wsparcia systemowego działań biznesowych. W trakcie warsztatów skupimy się także na pozostałych procedurach, poziomach administrowania i zarządzania oraz automatyzacji procesów wraz z narzędziami analitycznymi. Wspólnie przeanalizujemy potrzeby: rynku, klientów, przedstawicieli, kadry zarządzającej, działu wsparcia, księgowości oraz sekretariatu. 
Dzięki planom sprzedaży możesz sprawdzić czy sprzedaż idzie zgodnei z oczekiwaniami. Plana sprzedaży są zarówno ilościowa jak i wartościowe.
Receptura produkcyjna pozwala na zapis schematu produkcji wraz z numerem wersji, numerem wariacji oraz specyfikacją jakości wyrobu gotowego. Każda z nich posiada szarżę oraz współczynnik strat, jakie powstają podczas produkcji. Substratem do produkowanego produktu może być każdy inny produkt, siła robocza lub maszyna. Każdej wyprodukowanej partii produktów można przeprowadzić badania jakości wg specyfikacji przypisanej produktowi. Zaakteptowane receptury nie podlegają już edycji.

Możliwość sprawdzenia przez osobę fizyczną, czy agent, z którego usług korzysta lub zamierza skorzystać, jest osobą uczciwą w pełnieniu swoich obowiązków. Osoba znajdująca się w rejestrze uczciwych agentów zostaje w nim zarejestrowana przez firmę ubezpieczeniową, z którą współpracuje, co daje pełną wiarygodność wprowadzanych informacji

Możliwość wyboru parametrów wariantu wyłącznie spośród atrybutów zaznaczonych wcześniej na produkcie (np. wybranych kolorów, materiałów, wymiarów). Dzięki zawężeniu wyboru jedynie do dostępnych w ramach produktu opcji, co przyczynia się do usprawnienia i zwiększenia tempa pracy osoby wprowadzającej wariant produktu do sklepu

Możliwość automatyzacji zmiany domyślnej waluty zakupu przy zmianie języka strony przez użytkownika. Przy translacji witryny system automatycznie przeliczy kus i pokaże użytkownikowi ceny i promocje w walucie kraju, w którym używany jest dany język (przy wzięciu pod uwagę współczynnika bezpieczeństwa ustawionego przez sprzedawcę)

Możliwość ustawienia elementu graficznego informującego o niedostępnych produktach lub ich wariantach. Po kliknięciu w ikonę użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę producenta (bezpośrednio do formularza zamówienia), co ułatwi szybkie uzupełnienie brakującego towaru. Po tym, jak zamówienie dotrze na magazyn, ikona znajdująca się przy danym produkcie/wariancie automatycznie przestanie wyświetlać się na listingu

Możliwość wyszukiwania i identyfikacji osób/firm po numerach identyfikacyjnych, takich jak NIP, REGON, PESEL czy numerze w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego. Funkcjonalność szczególnie przydatna np. w branży ubezpieczeniowej

Możliwość przyjmowania bezpośrednich płatności gotówkowych. Wsparcie aplikacji mobilnej umożliwia obsługę płatności gotówkowych przez przedstawicieli handlowych oraz generowanie odpowiednich druków KP wraz z indywidualnymi kodami QR (w lokalizacji klienta). Dzięki automatyzacji wpłata zostanie rozliczona i zaksięgowana przez odpowiednie działy firmy, a płynny obieg dokumentów fiskalnych i innych plików usprawnia działanie przedsiębiorstwa

Możliwość wymuszenia wystawienia faktury przed otrzymaniem płatności. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku przedsiębiorstw dostarczających usługi długofalowe, w przypadku których faktury powinny być dostarczane klientowi np. co miesiąc lub ich kwoty różnią się od siebie w czasie (np. branża energetyczna, ciepłownicza, wod-kan)

Możliwość wyboru spośród dwóch opcji przypisania jednej metody płatności do formularzy (np. zakupu i darowizny) na witrynach internetowych:

  • przypisanie jednego identyfikatora do wielu formularzy, co umożliwia gromadzenie wpłacanych środków na jednym koncie bankowym;
  • przypisanie wielu identyfikatorów do wielu formularzy, dzięki czemu środki są wpłacane na wyznaczone numery kont (np. darowizny są wpłacane na jedno konto, wpłaty za zakup towarów - na inne).

Możliwość rozdzielenia wpłat ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwom wspomagającym np. działalność charytatywną za pomocą własnej strony internetowej.

Możliwość zamieszczenia na dokumentach transportowych najważniejszych informacji dotyczących transportowanych towarów, pozwalających na optymalizację systemu dystrybucji. Informacje takie jak waga czy CBM towaru są ponadto danymi transportowymi wymaganymi przez prawo transportowe

Możliwość tworzenia list zakupowych, pozwalająca na generowanie faktur zakupowych, które porównane z przyjęciem towaru od dostawcy pozwalają na analizę, czy zamówienie jest kompletne/niekompletne czy też zakup jest opłacony/nieopłacony u dostawcy. Wszelkie faktury gromadzone są w systemowym centralnym listingu faktur

Możliwość ustawienia powiadomień informujących o zaległościach finansowych wraz z adnotacjami przypisanymi do konta lub użytkownika, dotyczącymi np. powodów zaistniałych zaległości

Możliwość włączenia logowania koordynatów geograficznych, co pozwoli na precyzyjne określenie, w jakiej lokalizacji przedstawiciel handlowy przyjął zamówienie, gdzie została utworzona dokumentacja fotograficzna lub dokonano przekazania towaru. Możliwa jest ewidencja miejsca pobytu i trasy urządzenia mobilnego. Funkcjonalność pozwala na ewidencję dodawania lokalizacji kupującego do bazy danych (przy pierwszej wizycie) w celu zapisania koordynatów, które w przyszłości będą używane do porównania danych w czasie obsługiwania podmiotu

Możliwość ewidencjonowania wydawania towaru dla klientów, tworzenia i drukowania odpowiednich dokumentów i ewidencji poboru opłat (za dostawę, opłacenie zamówienia, raportowanie dodatkowych kosztów. Za pomocą systemu administrator wygeneruje listę zadań oraz tras, wskaże, czy towar jest gotowy do wydania czy też dostawa powinna zostać wstrzymana. Towar może być również przekazywany wewnątrz firmy poprzez wirtualne przesuwanie go pomiędzy pracownikami wraz z informacjami, w czyim posiadaniu znajdują się dane artykuły. System zapewnia spójność danych włącznie ze stanami magazynowymi, co pozwala na automatyczne kontrolowanie wydań zewnętrznych i wewnętrznych, a geolokalizacja ułatwia określenie miejsca dostawy. Możliwość dodawania zdjęć przy dostawie pozwala na ewidencję ewentualnych usterek lub dokumentacji wymaganej przez politykę firmową

Możliwość stworzenia i ustawienia bannera ukazującego się po dokonaniu wpłaty za pomocą formularza darowizny. Pop-up może przyjąć dowolną formę graficzną (np. podziękowania, certyfikatu), a dzięki odpowiedniemu formatowi grafika jest wysokiej jakości, natomiast darczyńca ma możliwość automatycznego udostępnienia jej w mediach społecznościowych (za pomocą przycisku "udostępnij"), pobrania jej lub wydrukowania

Możliwość zamieszczenia na stronie formularzy dotacji, ułatwiających przekazanie darowizny np. na rzecz fundacji. Formularze mogą przyjmować formę przekazania kwoty bądź też formę przeliczeniową (wówczas system przelicza konkretną, wybraną przez darczyńcę liczbę na daną kwotę na zasadzie zakupionych produktów). Istnieje możliwość ustawienia stałej kwoty/ilości przedstawianej na formularzu oraz pola wpisania dowolnej kwoty/ilości czy anonimizacji formularza darowizny

Możliwość szybkiego generowania ofert z poziomu panelu administracyjnego przez użytkowników systemu. Administrator (np. przedstawiciel handlowy) ma możliwość tworzenia ofert przy pomocy prostych w obsłudze modułów, umożliwiających dodawanie do ustawionego wcześniej szablonu wybranych produktów, podmianę tekstu ofertowego czy dodanie spersonalizowanej wiadomości do klienta 

Możliwość automatycznego wygenerowania z systemu druku KP (kasa przyjmie) dla danego zamówienia wraz z przypisanym do zamówienia unikalnym kodem QR.  Istnieje możliwość ewidencjonowania wydawania towaru dla klientów, tworzenia i drukowania odpowiednich dokumentów oraz poboru opłat w systemie. Płatność na poczet użytkownika zostanie rozliczona i przeksięgowana z konta pracownika na konto firmy. Dokumenty oparte na kodach QR można łatwo identyfikować oraz skanować do odpowiednich plików, stwierdzając ich poprawność i zgodność np. z podpisami
Możliwość włączenia opcji podświetlenia aktualnie promowanych produktów/wariantów na listingu w panelu administracyjnym systemu. Wyróżnione mogą zostać produkty/warianty, do których zostały przypisany kody rabatowe czy też produkty/warianty objęte ceną promocyjną. Zdefiniowane promocje będą regularnie sprawdzane i aktualizowane przez system według ustawień administratora (np. według daty), a także automatycznie uwzględniane przy składaniu zamówienia z poziomu panelu administracyjnego np. przez przedstawiciela handlowego

Możliwość przeprowadzenia przeglądu dostarczonego towaru podczas jego przyjęcia. Weryfikacja realizacji zamówienia może być przeprowadzona pod kątem jego poprawności, ilości zamówionych produktów, uszkodzonych artykułów itp. Gdy zaistnieje błąd, istnieje możliwość jego szybkiego odnotowania i wydzielenia drugiego zakupu, zgłoszenia zwrotu bądź reklamacji (wraz z danymi i notatkami na temat błędu), a także wydrukowania protokołu odbioru towaru

Możliwość udostępnienia producentowi opcji dodawania produktów na stronie. W ramach współpracy producent będzie mógł tworzyć na sklepie kategorie, które będzie mógł uzupełniać o produkty i ich warianty. Produkty/warianty w ramach danej kategorii będą mogły zostać połączone zestawy. Produkt może standardowo posiadać opis, zdjęcia, cenę przygotowania produkcji (pierwsze sztuki), cenę na kolejne sztuki, a także grupę pakowania i wysyłki, wagę oraz CBM. Cena ustawiona przez producenta dotyczy jedynie sprzedaży produktu do sklepu - nie będzie miał on wglądu w kwoty ustawiane przez ostatecznego sprzedawcę
Możliwość konfiguracji aplikacji mobilnej w wersji offline dla przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność ta jest przydatna w miejscach o ograniczonym zasięgu internetu lub w razie awarii sieci wi-fi, umożliwiając przesył danych nawet w przypadkach braku możliwości połączenia się z siecią
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji produktów i towarów przy pomocy aplikacji mobilnej Shop.KingAPP®

Możliwość ustawienia różnych cen w przypadku korzystania ze stref transportowych. System automatycznie wylicza cenę minimalną (powiększoną o marżę), cenę minimalną z uwzględnieniem ceny transportu oraz cenę minimalną z uwzględnieniem transportu i cła, które zostają wyznaczane jako ceny strefowe

Możliwość zgłaszania przez dostawców trasy z punktu X do punktu Y, znajdujących się w różnych strefach transportowych wraz z kosztem tego przejazdu. Dzięki integracji z aplikacją sprzedażową użytkownik jest w stanie zarezerwować przewóz, a spedytor zoptymalizować trasę przejazdu w taki sposób, aby zmniejszyć koszty transportu

Możliwość ustawienia automatycznego naliczania ceł przy transporcie pomiędzy strefami, doliczanych do ceny finalnej prezentowanej klientowi

Możliwość ustawienia na frontendzie filtra ograniczającego wyświetlane wyniki wyszukiwania do strefy transportowej. Po wpisaniu w wyszukiwarkę i zastosowaniu filtrowania po strefie użytkownikowi wyświetlą się jedynie produkty, które są dostarczane do danej lokalizacji. Do ceny towaru automatycznie doliczony zostanie koszt dostawy (wyliczony jako średni koszt transportu 1 kg pomiędzy strefami x waga zakupionego produktu)

Możliwość ustawienia przelicznika informującego, jaką ilość towaru powinna zostać dopakowana, aby wypełnić dany transport (w kg i m3). System automatycznie wypełnia dane transportowe dotyczące palet, busów czy samochodów ciężarowych, zlicza wagę/objętość zawartości koszyka i przelicza na procent wypełnienia środka transportu oraz jego koszt (w walucie i w %). Dzięki temu użytkownik ma możliwość zamiany towaru i dopełnienia transportu w najbardziej korzystny dla niego sposób

Możliwość wytyczenia obszarów dotyczących transportu, będących logistycznymi strefami dostawy/odbioru towaru. Przy rejestracji system automatycznie wymaga od użytkownika (będącego klientem, dostawcą czy producentem) podania kraju i wyjściowej strefy transportowej, co poszerza możliwości sprawnej organizacji logistycznej i sprzedażowej

Możliwość udostępnienia producentowi opcji dodawania produktów na stronie. W ramach współpracy producent będzie mógł tworzyć kategorie na sklepie, które będzie mógł uzupełniać o produkty i ich warianty. Produkty/warianty w ramach danej kategorii będą mogły zostać połączone zestawy. Produkt może standardowo posiadać opis, zdjęcia, cenę przygotowania produkcji (pierwsze sztuki), cenę na kolejne sztuki, a także grupę pakowania i wysyłki, wagę oraz CBM. Cena ustawiona przez producenta dotyczy jedynie sprzedaży produktu do sklepu - nie będzie miał on wglądu w kwoty ustawiane przez ostatecznego sprzedawcę

Możliwość archiwizacji i przeglądania ustawianych zniżek, rabatów i cenników w celu późniejszej analizy podejmowanych działań oraz zaplanowania przyszłych akcji

Możliwość przyznawania klientom gratisów przez przedstawicieli handlowych. Dzięki odnotowaniu ich w aplikacji mobilnej przyznanie gratisu zostanie w czasie rzeczywistym odnotowanie w systemie, który podejmie odpowiednie akcje, takie jak zdjęcie produktu ze stanu magazynowego czy należne rozliczenia. Ewidencja gratisów umożliwia ich płynną dystrybucję oraz kontrolowanie czy zostały wydane zgodnie z polityką firmową
Możliwość składania bezpośredniego zamówienia dla klienta w jego lokalizacji, np. w siedzibie jego firmy. Dzięki wsparciu aplikacji mobilnej przedstawiciel handlowy nie tylko przedstawia ofertę, ale w czasie rzeczywistym przeprowadza cały proces transakcyjny - od złożenia zamówienia, poprzez płatności i fakturowanie, aż po przekazanie zamówienia do działu wysyłek. Ponadto ma on możliwość prowadzenia negocjacji, korekty przedstawionej oferty, przyznawania rabatów, gratisów czy ustawiania promocji
Możliwość bieżącego rozliczania i księgowania transakcji gotówkowych przez przedstawicieli handlowych w miejscu prezentowania oferty, np. w siedzibie klienta, wraz z wygenerowaniem odpowiedniego rodzaju faktury i pokwitowania przyjęcia gotówki. W przypadku posiadania odpowiedniego sprzętu istnieje możliwość wydruku dokumentów mobilnie u klienta bezpośrednio z aplikacji mobilnej
Możliwość utworzenia dedykowanej półki magazynowej dla przedstawiciela handlowego w celu podjęcia towaru dla ewidencji sprzedaży lub zwrotu na magazyn. Dzięki takiej funkcjonalności zamówienia składane w czasie rzeczywistym (na przykład poprzez aplikację mobilną) są zsynchronizowane ze stanami magazynowymi, co pozwala na uniknięcie błędów w postaci zamówienia brakującego towaru przez innego pracownika firmy przy potencjalnym braku danego artykułu na magazynie. Funkcjonalność pozwala również na uzyskanie informacji, gdzie i u kogo w danym momencie znajdują się towary firmowe
Możliwość dostosowania aplikacji do jednej z 19 wersji językowych. Funkcjonalność ułatwia prezentację oferty klientowi obcojęzycznemu dzięki generowaniu oferty w języku ojczystym i przedstawianiu jej w języku kontrahenta. Aplikacja umożliwia realizację sprzedaży na skalę międzynarodową oraz przekazywanie zamówień lub zadań pracownikom obcojęzycznym, realizującym swoje zadania na późniejszym etapie łańcucha sprzedażowego. Dzięki takiej funkcjonalności działające międzynarodowo korporacje mogą korzystać z jednego, spójnego systemu bez konieczności instalacji i integracji wielu aplikacji wspomagających komunikację w różnych językach

Możliwość stworzenia narzędzia analitycznego w formie tabeli przestawnej, pozwalającego na przeprowadzanie różnego rodzaju zestawień, podsumowań i raportów. Funkcjonalność jest przydatna m.in. przy analizie sprzedaży, wyliczaniu premii pracowniczych itp.

Możliwość umieszczenia w serwisie buttona generującego link do koszyka / oferty. Przycisk umożliwia stworzenie krótkiego, przyjaznego dla użytkownika i czytelnego linku oraz wykorzystanie go w reklamie lub bezpośrednie udostępnienie go jednej z zainteresowanych osób