iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
iIość sztuk:0Razem0.00 PLN

produkty w Twoim koszyku

iIość sztuk:0Razem0.00 PLN
Wysyłka
Dostawa: PLN
KINGAPPModuły biznesoweMechanizm wyliczania ceł

Możliwość ustawienia różnych cen w przypadku korzystania ze stref transportowych. System automatycznie wylicza cenę minimalną (powiększoną o marżę), cenę minimalną z uwzględnieniem ceny transportu oraz cenę minimalną z uwzględnieniem transportu i cła, które zostają wyznaczane jako ceny strefowe

Jak to działa?